• Zbiór komputerów z nadanym numerem IP.Komputery posiadają oprogramowanie serwera(ms server,apache)-serwer plików ,serwer stron ,serwer poczty,serwer baz danych oraz oprogramowanie klienckie-przeglądarki,klienci poczty(outlook,webmailnp.Gmail),programy FTP.
  • Protokoły transmisjii:strony internetowe-http:;poczta elektroniczna - mailto:; transfer plików -ftp:
  • Hosting-usługa dostarczania usług internetowych
  • Domena -przypisanie adresu fizycznego strony www do nazwy fikcyjnej.
  • Obecnie HTML 4.0 Znaczniki piszemy małymi literami
    Każdy znacznik musi mieć zakończenie
    atrybutypiszemy w cudzysłowach